Oferta Turnus wypoczynkowy dla dzieci.
Wyjazd i wypoczynek dla dziecka na wakacje.Ferie 2019Formularz zgłoszeniowy

Aktualności facebook.com/magdaimartab

O nas Blueactiv to fajne obozy
i doskonały wypoczynek.

BlueActiv powstało z inicjatywy pasjonatów aktywnego trybu życia. 10 lat pracowaliśmy na letnich i zimowych obozach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Nasza główna idea jest zachęcanie i wdrażanie dzieci do aktywnego , zdrowego spędzania czasu wolnego.

BlueActiv to nie klub sportowy , to miejsce gdzie bardzo dobrze czuja się dzieci które regaularnie uprawiają sport ale i te które które dopiero chcą tego spróbować , chcą nauczyć się nowych aktywności .

Część rodziców wdraża swoje dzieci w sportowy tryb życia od samego początku ale są tacy którzy nie maja takiej możliwości ale chcą żeby ich dzieci potrafiły jeździć na nartach , pływać na desce , wspinać się czy jeździć rowerem po leśnych duktach .

Zapraszamy do Nas wszystkie dzieci i poza nauką przeróżnych aktywności obiecujemy domowa atmosferę , wykwalifikowana doświadczona kadrę .

Stała kadra BlueActiv oraz instruktorzy z którymi współpracujemy posiadają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie pedagogiczne.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci.

Zajęcia w BlueActiv maja dawać dużo radości, nie rywalizujemy , często pracujemy indywidualnie tak żeby dzieci mocne sportowo mogły się spełnić ale i te słabsze zachęciły a nie zniechęciły się do sportu .

Wszystkie dzieci traktujemy tak jak chcielibyśmy żeby ktoś traktował nasze własne , sami jesteśmy rodzicami i nasze dzieci są na wszystkich wyjazdach .

Bluactiv No nasze hobby i pasja .

Kadra

Magda Bułanowska
Magda Bułanowska wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na obozach letnich i zimowych. Fizjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta, ratownik WOPR. Prywatnie mama dwójki dzieci.

tel.: 607 159 716

Rytych Sławomir dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent AWF Katowice, instruktor narciarstwa PZN, trener II klasy koszykówki, instruktor pływania; Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wiktor Kobryń Od najmłodszych lat związany ze sportem, głównie z żeglarstwem i narciarstwem. W sezonie letnim startuje w regatach jako sternik, w wolnych chwilach pracuje jako instruktor żeglarstwa. Organizuje i prowadzi rejsy dla osób chcących wypocząć na ciepłych wodach, np. na Adriatyku. Sezon zimowy rezerwuje cały dla dzieciaków, jeżdżąc jako instruktor narciarstwa. Kończy studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.


Kontakt: 607 159 716, Magdalena Bułanowska
www.blueactiv.pl
www.fajneobozy.pl

Certyfikaty Bezpieczny wypoczynek!

Posiadamy

wpis do
Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego

oraz
ubezpieczeniową gwarancję turystyczną

Certyfikat
Certyfikat

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych  www.blueactiv.pl  oraz www.fajneobozy.pl (zwanych dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Centrum Rehabilitacji Magdalena Bułanowska z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jana Kilińskiego 56/VIII, 41-209 Sosnowiec; NIP 644-300-69-96; Regon 277874690, zwane dalej BlueActiv.
 3. Dane osobowe zbierane przez BlueActiv za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. BlueActiv dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. BlueActiv zbiera podstawowe dane, które pozwalają kontaktować się z klientami Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres oraz inne dane wskazane w tej polityce prywatności. Czasami BlueActiv może zbierać dane dodatkowe i będą one zależeć od charakteru szczególnych usług, z których chce skorzystać klient. Zawsze będą to jednak takie dane, które klient poda dobrowolnie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:
  • Zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  • Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
  • Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  • Marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.
 3. BlueActiv może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w szczególności:
  • Adres zamieszkania
  • PESEL
  • Numer telefonu
  • Adres email
  • oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do realizacji umowy (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) oraz weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.
 4. BlueActiv, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej oraz zapewnienia poprawnej jakości usług, może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej) jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi


Przyjaciele

Kontakt

Płatności

Po wysłaniu zgłoszenia przez formularz proszę o dokonanie wpłaty na konto
PKO BP 70 1020 2498 0000 8102 0617 1419
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika


BlueActiv
ul. Kilińskiego 56/VIII
41-200 Sosnowiec


blueactiv.kontakt@gmail.com
tel. 607-159-716
tel. 609-541-852
tel. 32 299-51-28